Usługi

         Mago Serwis od lat specjalizuje się w zakresie utrzymania ruchu realizując kontrakty serwisowe oraz zlecenia jednorazowe na rzecz firm produkcyjnych i zakładów przemysłowych. Poprzez techniczne utrzymanie ruchu rozumiemy naprawy oraz konserwacje maszyn i urządzeń produkcyjnych, serwisowanie infrastruktury okołoprodcyjnej.

Zaufauli nam:

 • Sopp Polska Sp. z o.o.,
 • Legrand Polska, Sp. z o.o. ,
 • Przedsiębiorstwa F.P.H.U. "ARMAKAN"-PVC
 • Lhoist S.A.
 • Zehnder Group S.A.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG


Konserwacja, naprawy oraz przeglądy maszyn i urządzeń

W zakresie prac prowadzonych przez serwis we wszystkich branżach wykonujemy:

 • przeglądy konserwacyjne
 • naprawy, remonty i modernizacje
 • zakup części zamiennych i materiałów pomocniczych
 • doradztwo techniczne
 • aktualizacje bazy danych zawierających informacje o serwisowanych urządzeniach.
 • posiadamy potencjał techniczny i ludzki zdolny do realizacji zamówień oraz wszelkie wymagane prawem uprawnienia energetyczne Grupy I, II i III w zakresie dozoru i eksploatacji

Dokumentacja remontowa standardowo dostarczana klientowi:

 • karta przebiegu remontu
 • karta przebiegu przeglądów serwisowych
 • raport okresowy z przeprowadzonych przeglądów oraz napraw.

Relokacja maszyn i urządzeń

 • rozładunek, pozycjonowanie, podłączenie i uruchamianie
 • ustawianie maszyn i urządzeń na stanowiska
 • złomowanie - deinstalacja maszyn i urządzeń
 • przemieszczania wewnątrz i na zewnątrz zakładów maszyn i urządzeń przemysłowych

Instalacje elektryczne, ich pomiary i przeglądy

 • Pomiary okresowe, kontrolne instalacji elektrycznych, odgromowych oraz uziemień zgodnie z wymogami
 • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • Pomiary stanu (rezystancji) izolacji i ciągłości obwodów
 • Pomiary uziemień ochronnych, roboczych oraz instalacji odgromowych
 • Pomiary natężenia oświetlenia
 • Badania wyłączników różnicowoprądowych
 • Badania kontrolne elektronarzędzi

 

Nasz dział techniczny jest do Państwa dyspozycji

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

Wszelkie zapytania proszę wysyłać na adres ur@magoserwis.pl

bądź kontkatując się z nami telefonicznie 75 307 05 04

 

Zapytaj o współpracę