Referencje

Nasi odbiorcy to przede wszystkim:

  •     kopalnie węgla kamiennego i brunatnego,
  •     kopalnie soli i miedzi,
  •     energetyka zawodowa,
  •     huta metali żelaznych i nieżelaznych,
  •     zakłady przemysłu drzewnego i papierniczego,
  •     zakłady wytwarzające maszyny i urządzenia elektryczne,
  •     zakłady przemysłu spożywczego,
  •     producenci sprzętu AGD

Współpracujemy

Cussons zelmer energiapro

Zapytaj o współpracę